15/08/2019
Заповед № 204/ 15.08.2019 год. на кмета на община Мирково за прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляващ част от тавански етаж, находящ се в сграда с... Още »

13/08/2019
Обявление № АБУ 9/07.08.2019г. Във връзка с изработване на ИПУП - план за регулация и застрояване в ПИ с идентификатор 07051.402.789 /УПИ I-43 и УПИ XIII-13, кв. 15/ по плана на с. Буново, община Мирково, област... Още »

09/08/2019
Публикувано на 09.08.2019 Заповед №198 от 09.08.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1910, подотдел 131 "и" Заповед №198 от... Още »

05/08/2019
На 08.08.2019 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет... Още »

31/07/2019
Заповед № 191/ 31.07.2019г. на Кмета на Община Мирково във връзка с Протокол от заседание на Постоянно действащата Епизоотична комисия - Софийска област от 22.07.2019г. , относно разпространението на африканската чума по свинете. Заповед № 191/... Още »

31/07/2019
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ - ПОЛЗВАТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ПАТРОНАЖНА ГРИЖА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО. ПО ПРОЕКТ “ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР... Още »

30/07/2019
ОБЯВЛЕНИЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАТРОНАЖНА ГРИЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МИРКОВО. ПО ПРОЕКТ “ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД И ОБЩИНА МИРКОВО”, ФИНАНСИРАН ПО ДОГОВОР... Още »

26/07/2019
Публикувано на 26.07.2019 Заповед № 187/ 24.07.2019 год. на Кмета на община Мирково за откриване на процедура по провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост - таванско помещение, находящо се в... Още »

18/07/2019
На 25.07.2019 г. /четвъртък/ от 14:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет... Още »

17/07/2019
Заповед № 181/ 11.07.2019 год. за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, "Дискотека", находящ се в приземния етаж на административната сграда на кметство Буново Заповед № 181/... Още »

16/07/2019
СЪОБЩЕНИЕ ОБРАБОТКА НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ СРЕЩУ КЪРЛЕЖИ И БЪЛХИ СЪОБЩЕНИЕ МИРКОВО СЪОБЩЕНИЕ КМЕТСТВАОще »

12/07/2019
Публикувано на 12.07.2019 Заповед №184 от 12.07.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907. Заповед №184 от 12.07.2019... Още »

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.