Последни новини

Покана за 3-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 17.12.2019 г. /вторник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 3-то редовно заседание на Общински съвет Мирково при следния дневен ред:

Покана

Документи

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с приемане и утвърждаване на Проекта на План-сметка

УВЕДОМЛЕНИЕ във връзка с приемане и утвърждаване на Проекта на План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2020 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково

УВЕДОМЛЕНИЕ

Идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност

СЪОБЩЕНИЕ

Уведомяваме Ви, че във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките и отдалечени населени места на територията на обслужвана от РУ- Пирдоп, началник РУ, ще осъществява прием на граждани през месец Декември 2019 год. както следва:
1. село Буново на 04.12.2019 год. от 10:00 ч. до 11:00 ч. в сградата на кметството
2. село Мирково на 04.12.2019 год. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в сградата на общината

Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина

Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1921, подотдел 125 "а".

Заповед № 328/02.12.2019

Документация

   
© 2014 Община Мирково & Г.К.