Решения 2019-2023

Заседание №7 на ОбС - Мирково  от 28.04.2020 г. - материалите са публикувани на 04.05.2020   Протокол7   Препис - извлечение
Заседание №6 на ОбС - Мирково  от 27.03.2020 г. - материалите са публикувани на 01.04.2020  Протокол6   Препис - извлечение
Заседание №5 на ОбС - Мирково  от 27.02.2020 г. - материалите са публикувани на 02.03.2020  Протокол5

 Препис - извлечение

Приложение 1 към решение №91

Заявление към решение №89 и 90

Заседание №4 на ОбС - Мирково от 28.01.2020 г. - материалите са публикувани на 06.02.2020  Протокол4

 Препис - извлечение

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3 

Заседание №3 на ОбС - Мирково от 17.12.2019 г. - материалите са публикувани на 21.12.2019  Протокол3

 Препис - извлечение

Приложение №1 е към
Решение №22

Заседание №2 на ОбС - Мирково от 20.11.2019 г. - материалите са публикувани на 25.11.2019  Протокол2  Препис - извлечение
Заседание №1 на ОбС - Мирково от 08.11.2019 г. - материалите са публикувани на 14.11.2019  Протокол1  Препис - извлечение
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.