Търгове / конкурси общинска собственост

Име  *Връзка* 
Община Мирково обявява на всички заинтередовани, че е издадена Заповед №199/12.08.2019г. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 52 бр. поземлени имоти-частна общинска собственост -публикувано на 12.08.2019 година

 изтегли

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 86 / 08.04.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ апартамент на третия етаж в здравната служба с. Мирково, находящ се в УПИ VIII-Здравен дом, кв.55 по плана на с. Мирково, с площ от 45,00 кв.м., заедно с находящото се в него обзавеждане

 изтегли

 изтегли

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 85 / 08.04.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 1 (един) бр. павилион, находящ се в УПИ ХІІІ-546-за Кооперативен пазар, кв.42 по плана на с.Мирково, с площ от 9,00 кв.м., заедно с находящото се в него оборудване

 изтегли

 изтегли

ОБЯВЛЕНИЕ Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 05/ 08.01.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 изтегли

 

ОБЯВЛЕНИЕ Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 06/ 08.01.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  изтегли
Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени  имоти – частна общинска собственост (26.11.2014)  изтегли
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.