Общинска гора


Годишен план за ползване на дървесина на ОЗ "Гора" за 2021 година. 


Публикувано на 04.05.2019

Заповед №126 и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 2001, подотдел 131 "и".

Заповед №126/04.05.2020г.

Документация

Заповед класиране - публикувана на 20.05.2020


Публикувано на 02.12.2019

Заповед № 328/02.12.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1921, подотдел 125 "а".

Заповед № 328/02.12.2019

Документация

Заповед № 343/17.12.2019г. - класиране


Публикувано на 02.12.2019

Заповед № 329/02.12.2019г.и Документация за участие в Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад,товарене,транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1920, подотдели 128"н", 121"е1" и 135"м".

Заповед № 329/02.12.2019г

Документация

Заповед № 344/17.12.2019г. - класиране


Публикувано на 19.11.2019

Заповед № 320/19.11.2019г. и Документация  за участие в открит конкурс за възлагане на добива но дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1919, подотдел 136 "а".

Заповед № 320/19.11.2019г.

Документация

Заповед №333/05.12.2019 г. класиране


Публикувано на 12.11.2019

Заповед № 309/12.11.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1918, подотдел: 135 "о".

Заповед № 309/12.11.2019г

Документация

Заповед №326 - класиране


Публикувано на 14.10.2019

Заповед № 279/14.10.2019г. и документация, открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект 1917, подотел 169 "д" в териториалния обхват на Община Мирково.

Заповед № 279

Документация

Заповед №297/30.10.2019 - класиране 


Публикувано на 17.09.2019

Заповед № 236/16.09.2019г. и Документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на  територията на община Мирково обект № 1916 - 1, подотдели 107 "р", 107 "н", 107 "ж".

Заповед

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 17.09.2019

Заповед № 235/16.09.2019г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1916, подотдели 107 "р", 107 "н", 107 "ж".

Заповед

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 12.09.2019

Заповед № 230/12.09.2019г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на Община Мирково обект № 1915, включващ подотдел 135 "в".

Заповед № 230/12.09.2019 г. 

Документация

Заповед класиране


Публикувано на 12.09.2019

Заповед № 229/12.09.2019г. и документация за открит конкурс за възлагане на дейности в горски територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1915, подотдел 135 "в".

Заповед №229/12.09.2019 г.

Документация

Заповед класиране


 Публикувано на 05.09.2019

Заповед №228 от 05.09.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1914, подотдел 84 "з"

Заповед №228 от 05.09.2019 г.

Документация 

Заповед №245 от 19.09.2019 г. - класиране

 


 Публикувано на 09.08.2019

Заповед №198 от 09.08.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1910, подотдел 131 "и"

Заповед №198 от 09.08.2019 г.

Документация 

Заповед № 219/27.08.2019г. класиране - публикувана на 27.08.2019


Публикувано на 12.07.2019

Заповед №184 от 12.07.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1907.

Заповед №184 от 12.07.2019 г.

Документация 

Заповед 190/30.07.2019 - класиране публикувана на 31.07.2019


Публикувано на 12.03.2019

Oткрит конкурс за възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1906, подотдели: 66 "а".

Заповед № 66/12.03.2019г.

Документация

Заповед № 80 - класиране


Публикувано на 22.02.2019

Заповед № 51 от 22.02.2019 г. и документация за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина на временен горски склад.

Заповед

Документация

Заповед №67 от 12.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 22.02.2019

Заповед № 50 от 22.02.2019 г. Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1905, подотдел: 84 "k".

Заповед

Документация

Заповед №68 от 12.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 20.02.2019

Заповед №44 от 20.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1904, Подотдел: 66 "б".

Заповед №44 от 20.02.2019 г.

Документация 

Заповед №61 от 07.03.2019 г. - класиране


Публикувано на 12.02.2019

Заповед №34 от 11.02.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1903, Подотдел: 85 "о-1" и 102 "y".

Заповед №34 от 11.02.2019 г.

Документация

Заповед № 55/26.02.2019 - класиране


Публикувано на 28.01.2019

Заповед №23 от 28.01.2019 г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване за Обект №1902, Подотдел: 132 "н".

Заповед №23 от 28.01.2019 г.

Документация

Заповед № 37/12.02.2019 - класиране


Публикувано 04.01.2019
Заповед № 6/ 04.01.2019г. и документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект № 1901 подотдел: 130 "р" на територията на Община Мирково
 
 
Заповед №22/28.01.2019 - класиране - публикувана 28.01.2019

публикувано 23.10.2018
 
Заповед № 268/ 22.10.2018г. и Документация за участие в  открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен скалад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект № 1823 подотдел: 134 "г-1"
 

публикувано 15.10.2018

Заповед №261 от 15.10.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1822, Подотдели: 133 "ч-4".

Заповед

Документация

Заповед № 278/02.11.2018 - класиране


Публикувано 25.09.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина за Обект №1820, Подотдели: 76 "в", 74 "в1" и 74 "б1"

Заповед 227

Документация


публикувано на 18.09.2018

Заповед №224 от 17.09.2018 г. и Документация за участие в открит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в Обект №1819, Подотдел:169 "г.".

Заповед №224

Документация


публикувано 12.09.2018 г.

Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад

Заповед №219 от 11.09.2018 г.

Документация


публикувано 12.09.2018 г.

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

Заповед №218 от 11.09.2018 г.

Документация


публикувано 05.09.2018 г.

Oткрит конкурс за възлагане на добива на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина.

Заповед №215 от 05.09.2018 г.

Документация


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1811

Заповед и документация

Документи


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1810.

Заповед и документация

Документи


публикувано 16.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1809

Заповед и документация

Документи


публикувано 15.08.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1808, подотдел 131 "в1".

Заповед и документация

Документи


публикувано 28.02.2018 г.

Открит конкурс за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково, обект № 1801, подотдел 133 "г1".

Заповед

Документация


публикувано 28.02.2018 г.

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1801, подотдел 133 "г1".

Заповед

Документация


Годишен план за ползване на дървесина на ОЗ "Гора" за 2018 г.  - публикуван 20.02.2018


публикувано 12.12.2017

Открит конкурс с предмет "Възлагане добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1706, подотдел 126 "л" на територията на Община Мирково.

Заповед

Документация


публикувано 29.11.2017

Открит конкурс с предмет "Възлагане добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1704, подотдел 159 "в", 159 "е" на територията на Община Мирково.

Заповед

Документация


публикувано 17.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1705 подотдели: 66 „е“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 10.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1704 подотдели: 159 „в“, 159 „е“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 09.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1703 подотдели: 121 „п1“, 137 „б“, 137 „д“, 141 „и“, 141 „к“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 06.11.2017

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1702 подотдели: 133 „в“, 133 „и“, 133 „м“, 133 „в1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документация


публикувано 06.11.2017

Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита  дървесина от временен горски склад от  обект № 1702-1,  отдели/ подотдели 133 „в“, 133 „и“, 133 „м“, 133 „в1“,  на територията на община Мирково.

Заповед

Документация

Приложения

Проект на договор


публикувано 11.09.2017

Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1701, подотдел 67 „е“.

Заповед

Документация 

 


Годишен план за ползване на дървесина на ОЗ "ГОРА" 2017 - Прочети


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1608, подотдели 85 „е“, 86 „а“  на територията на Община Мирково

Заповед

Доцументи


Открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1607, подотдел 68 “ж1“  на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1606, подотдели 60 „д“,60 „з“, 60 „ж“, 61 „б“, 61 „г“ “ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество добита дървесина, находяща се на временен горски склад обект № 1606-1 на територията на община Мирково.

Заповед

Документи


Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества добита дървесина от временен горски склад от  обект № 1605-1,  отдели/подотдели 629 „в“,  на територията на община Мирково

Заповед

Документи

Приложения

Проект на договор 


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1605, подотдел: 129 „в“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад“ в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

Заповед 124

Документи


17.06.2016 г.

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1603 подотдели: 134 „а-1“, 67 „д“, 67  „г“ на територията на Община Мирково

Заповед

Документи


09.06.2016 г.

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина“ в обект № 1602 подотдел: 63 «г» на територията на Община Мирково;

Заповед

Документи


02.03.2016 г.

Заповед №45 - открит конкурс за възлагане на дейности в горските територии - Прочети

Документация за участие - Изтегли


Годишен план за ползване на дървесина - Прочети


ОТКРИТ КОНКУРС за възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект No1503, подотдел 208 „б“. 

Заповед

Документи


Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект № 1504 подотдел: 264 «к» на територията на Община Мирково 


Открит конкурс с предмет "Възлагане на дейности в горските територии: добив на дървесина до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина в обект №1503, подотдел 208 „б“"


 

Открит конкурс с предмет „Възлагане на добив на дървесина до временен склад в обект № 1604 подотдели: 40 „и“, 125 „д“ и 125 „в“на територията на Община Мирково

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.