Избори за президент и вицепрезидент и НС на 14.11.2021 г.

Централна избирателна комисия

Заповедта за образуване на секции и техния обхват за изборите на 14.11.2021 г.

Заповед - места за обявяване на избирателните списъци

Покана за провеждане на консултации за определяне  съставите на Секционните избирателни комисии

Избирателни списъци

Секция 001 - с.Мирково

Секция 002 - с.Мирково

Секция 003 - с.Смолско

Секция 004 - с.Буново

Секция 005 - с.Каменица

Секция 006 - с.Бенковски

Заповед за определяне на места за поставяне на агитационни материали

Списък заличени лица по секции - Община Мирково

Заповед за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

Списък заличени лица по секции за избори за ПВР - Община Мирково

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.