Отчети на Общински съвет - Мирково


 • Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Мирково и неговите комисии за периода 01.12.2020 г. – 30.06.2021 г.    изтегли 

 •  Отчет за дейността и работата на Общински съвет – Мирково и неговите комисии за периода 01.05.2020 г. – 30.11.2020 г.  изтегли

 • Отчет на Общински съвет Мирково и неговите постоянни комисии за периода от 08.11.2019 г. – 30.04.2020 г.  изтегли

 • Отчет на Общински съвет Мирково и неговите постоянни комисии за периода 01.07.2018 г. - 31.12.2018 г.   изтегли

 • Отчет на Общински съвет Мирково и неговите постоянни комисии за периода от 01.01.201г. до 30.06.201г..   изтегли

 • Отчет на Общински съвет Мирково и неговите постоянни комисии за периода от 01.07.201г. до 31.12.201г..   изтегли 

 • Отчета на Общински съвет Мирково и неговите постоянни комисии за периода от 01.01.2017г до 30.06.2017г.   изтегли 

 • Отчета на Общински съвет Мирково и неговите постоянни комисии за периода от 01.07.2016г до 31.12.2016г.   изтегли

 • Отчета на Общински съвет Мирково и неговите постоянни комисии за периода от 04.11.2015г до 30.06.2016г.   изтегли

 • Отчет за дейността на Общински съвет - Мирково и неговите постоянни комисии за периода 01 септември 2014 г. - 10 декември 2014 г.  изтегли

 • Отчет за дейността на Общински съвет - Мирково и неговите постоянни комисии за периода 01 януари 2014 г. - 31 август 2014 г. -  изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.