19/03/2024
На  24 март се отбелязва Световния ден за борба с туберкулозата, като инициативите тази година ще се проведат под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!". В тази връзка и по традиция е обявена „Седмица на отворените врати", която ще се проведе в... Още »

14/03/2024
На 20.03.2024 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с... Още »

13/02/2024
1.Заповед № РД-31/ 06.02.2024г.за допускане на ПУП- ПЗ на ПИ с идентификатор 35821.83.18 по КККР на с. Каменица - м. Кладенеца. 2.Заповед № РД-32/ 06.02.2024г.за допускане на ПУП- ПЗ на ПИ  с идентификатор 35821.82.17 по КККР на с. Каменица - м.... Още »

09/02/2024
На 15.02.2024 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

23/01/2024
На 26.01.2024 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 5-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

22/01/2024
Запoвед № РД-15/ 22.01.2024г.за допускане на ПУП- ПР на УПИ I-423 / ПИ 07051.402.423/ кв. 31 по плана на с. Буново по имотни граници. Запoвед № РД-16/ 22.01.2024г.за допускане на ПУП- ПР на УПИ IV-624 / ПИ 48324.200.624/ кв. 54 по плана на с. Мирково по... Още »

12/01/2024
ОБЩИНА МИРКОВО, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2086 с. Мирково, ул. “Александър Стамболийски” №35, тел. 07182/2286, e’mail: info@mirkovo.bg     П О К А Н А   На основание чл.44, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.84, ал. 6 от Закона за публичните финанси Уважаеми жители на... Още »

22/12/2023
На 28.12.2023 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 1 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 4-то заседание на Общински съвет... Още »

21/12/2023
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Мирково обявява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на Оценка за въздействиевърху... Още »

20/12/2023
План-сметка за приходите и разходите за такса битови отпадъци през 2024 г. и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Мирково. План-сметка... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.