24/02/2021
Обявление до заинтересованите лица за допуснат със Заповед № 39/22.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ X-738 и XI-737, кв. 51 (ПИ с идентификатор 48324.200.738 и 48324.200.737) по... Още »

24/02/2021
Обявление до заинтересованите лица за издадена Заповед № 34/15.02.2021г. на Кмета на Община Мирково да се изготви ПУП – изменение на план за регулация и застрояване на УПИ XIV-936, кв. 58 (ПИ с идентификатор 48324.200.936) по регулационен план на с.... Още »

22/02/2021
Заповед №41/22.01.2020 имот 48324.174.7  Още »

19/02/2021
На 25.02.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 17-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

17/02/2021
Обявление до заинтересованите лица за одобрен със Заповед № 31/09.02.2021г. на Кмета на Община Мирково ПУП –план за застрояване в ПИ с идентификатор 03842.61.11 по КККР на с.Бенковски на едноетажна сграда – „Селскостопанска постройка за съхранение на... Още »

16/02/2021
Община Мирково стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги Община Мирково в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я... Още »

16/02/2021
saobshtenie-proekt
"Закупуване на оборудване и обзавеждане за предоставяне на социални услуги в община Мирково " Още »

03/02/2021
Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение за изграждането на “Екоферма за отглеждане на едър рогат добитък ”, находяща се в ПИ с идентификатор 35821.190.6 по КККР на с. Каменица, община Мирково, квартал Илинден, местност... Още »

28/01/2021
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Откриване на обект и заключителна пресконференция „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на община Златица за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп,... Още »

25/01/2021
На 28.01.2021 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 16-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

04/01/2021
Покана публично обсъждане бюджет 2021 и свързаните с бюджета документи. Виж.Още »

15/12/2020
Съобщение за технологично взривяване на кариера "МИАЛ"  за 16.12.2020г. Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.