20/11/2020
На 26.11.2020 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 14-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

06/11/2020
Съобщение за обявяване на обществен достъп за допълнителна информацията за преценяване необходимостта от извършване на Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение:„Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди... Още »

23/10/2020
На 28.10.2020 г. /сряда/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 13-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

21/10/2020
Заповед № 268/ 20.10.2020 г. за допускане на ПУП - ПРЗ на Кмета на Община Мирково за УПИ XV-169, V-168, XIII-173 , XIV-171, кв. 20 с.Буново ПрочетиОще »

11/10/2020
Съобщение за ревматологични медицински прегледи които ще се проведат на 16.10.2020Още »

09/10/2020
Съобщение до заинтересованите лица за инвестиционно предложение - Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци... Още »

09/10/2020
Заповеди на Директора на Областна дирекция ''Земеделие' - Масиви и имоти за ползване по чл.37в ал.2 от ЗСПЗЗ разпределени в границите им. На територията на община... Още »

28/09/2020
 СЪОБЩЕНИЕ                            УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ НА 01.10.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 11:00 ЧАСА, ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ТРЕНИРОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ... Още »

28/09/2020
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА МИРКОВО, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ 29.09.2020г. /ВТОРНИК/ ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ТЕХНОЛОГИЧНО ВЗРИВЯВАНЕ В КАРИЕРА „МИАЛ“.      ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ... Още »

23/09/2020
Съобщение за обнародване в Държавен вестник № 80/ 11.09.2020г. Решение № 129/ 25.06.2020г. на Общински съвет Миркоо за одобряване на ПУП-парцеларен план за "Трасе за въздушен електропровод 20kV до кариера Миал" с. Мирково за ПИ с идентификатор... Още »

17/09/2020
На 21.09.2020 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 6-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.