Регистър и декларации по ЗПКОНПИ

 

Регистър и декларации по чл. 35 от ЗАКОН за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, на служители от администрацията на Община Мирково

 

№ ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

ВХ. № И ДАТА НА ПОДАВАНЕ

ВИД ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

1

Цвета Георгиева Попова-Хрискова

Секретар на община

Вх. № 53/14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх.№ 79/23.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №147/14.05.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №30/12.05.2023 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

2

Николай Иванов Точев

Кметски наместник

с. Буново

Вх. №106/15.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №141/12.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

3

Димитър Петров Райков

Кметски наместник

с. Смолско

Вх. № 96/13.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №135/10.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

4

Светлана Йовчева Георгиева

Кметски наместник

с. Бенковски

Вх. №101/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №142/12.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

5

Иван Ангелов Петров

Кметски наместник

с. Каменица

Вх. № 73/12.12.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 99/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

 Вх. №143/12.05.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2 

изтегли

6

Ненка Панчова Кръстева

Директор дирекция „ОА”

Вх. № 45/10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 93/11.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

 Вх. №131/29.04.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

7

Недялка Алексиева Текерлекова

Старши счетоводител и ТРЗ

Вх. № 42/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 84/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №138/10.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

8

Генка Иванова Рендакова

Счетоводител и ОбС

Вх. № 36/07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 78/09.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

 Вх. №118/14.04.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

9

Христина Павлова Медарова

Счетоводител

Вх. № 94/12.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №128/29.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

10

Иванка Димитрова Лалчева

Експерт „МДТ“

Вх. № 49/13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 91/08.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

 Вх. №139/10.05.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

11

Павлина Георгиева Домбева

Специалист „Приходи”

Вх. № 37/08.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №102/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

 Вх. №137/10.05.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

12

Цветелина Крумова Несторова

Специалист „Касиер”

Вх. № 46/10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 87/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

 Вх. №130/29.04.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

13

Христина Александрова Събева

Специалист „Човешки ресурси”

Вх. № 47/10.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 85/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №125/22.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

14

Донка Филипова Юрукова

Главен специалист „Устройство на територията”

Вх. № 55/14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №104/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №136/10.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №18/11.05.2022 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №2712.05.2023 г. по чл.35, ал.1, т.2 изтегли

15

Гергана Николова Козарова

Специалист  „Устройство на територията”

Вх. № 35/07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх.№105/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №132/10.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №19/11.05.2022 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №20/10.05.2023 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

16

Благой Александров Коев

Специалист  „Устройство на територията”

Вх. № 77/09.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №127/23.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №25/12.05.2022 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

 Вх. №10/05.05.2023 г. по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

17

Радослава Страхилова Велкова-Кръстева

Специалист „Общинска собственост“

Вх. № 95/13.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

18

Невена Димитрова Щъркова

Специалист „ГРАО”

Вх. № 44/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 86/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №120/21.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

19

Христина Петрова Кенанова

Специалист „Деловодство”

Вх. № 83/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №124/22.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

20

Мария Георгиева Узунова-Лалова

Специалист „Екология и селско стопанство”

Вх. № 41/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 92/08.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №116/13.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

21

Нели Петрова Кенанова

Специалист „Проекти, програми и обществени поръчки”

Вх. № 51/13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №90/08.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

22

Тинка Цветанова Минкова

Специалист „Проекти и общински дейности”

Вх. №43/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 89/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №126/22.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

23

Мария Емилова Станчева-Текерлекова

Специалист „Социални и хуманитарни дейности, здравеопазване“

Вх. №81/30.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №123/22.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

24

Ненка Димитрова Лалова

Специалист „Домакин и архив”

Вх. № 63/14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №103/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №145/12.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

25

Нонка Христова Атанасова

Специалист кметство

Вх. № 100/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

26

Мариела Георгиева Шутова

Специалист кметство

Вх. № 40/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №107/15.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №140/11.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

27

Петя Стоянова Ненова

Специалист кметство

Вх. № 61/14.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 98/14.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №144/12.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

28

Елена Георгиева Маринова

Специалист кметство

Вх. № 52/13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 97/13.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №134/10.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

29

Петър Димитров  Коцев

Юрисконсулт

Вх. № 65/15.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №109/15.05.2020 г. 

по чл.35, ал.1, т.2 

изтегли

 

30

Янка Иванова Божкова

Счетоводител и образование и култура

Вх. № 48/13.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 80/29.04.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №121/22.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

31

Светослав Георгиев Петров

Ръководител звено гора

Вх. № 64/15.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 108/15.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №146/13.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

32

Искра Иванова Каменовска

Технически ръководител обект

Вх. № 38/09.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. № 82/04.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №122/22.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

33

Гергана Бориславова Лалчева

Счетоводител 

Вх. № 34/07.05.2019 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №88/07.05.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Специалист „Снабдяване, търговия и туризъм“

Вх. №117/13.04.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

34 Анелия Николаева Бургазлиева Специалист "ОС"

Вх. №115/29.09.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №129/29.04.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2 изтегли
35 Гергана Михаилова Пенелова Специалист "УТ"

Вх. №113/14.09.2020 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

Вх. №133/10.05.2021 г.

по чл.35, ал.1, т.2

изтегли

36 Михаела Иванова Захариева  Специалист ППОП Вх. №114/16.09.2020 г. по чл.35, ал.1, т.2 изтегли
Вх. №119/19.04.2021 г. по чл.35, ал.1, т.2 изтегли
37 Тодор Георгиев Михов Кметски наместник Вх. №30/17.05.2022 г. по чл.35, ал.1, т.2 изтегли
38 Стефка Иванова Бонева Специалист кметство Вх. №32/26.09/2022 г. по чл.35, ал.1, т.2 изтегли
39  Спаска Кръстева Хайнова Счетоводител Вх. №34/08/11/2022 г. по чл.35, ал.1, т.2 изтегли

 

 

 

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.