Вътрешни правила и документи

Вътрешни правила  *Връзка* 
  • Правилник за вътрешния трудов ред на Община Мирково
 изтегли
  • Вътрешни правила за планиране организиране и провеждане на обществени поръчки и контрол на изпълнението на сключените договори
 изтегли
  • Вътрешни правила за поддържане профила на купувача
 изтегли
  • Вътрешни правила
 изтегли
  • Вътрешни правила за работната заплата в Община Мирково
 изтегли
  • Устройствен правилник за организацията и дейността на общинската администрация в Община Мирково - 2020 година
 изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.