Търгове / конкурси общинска собственост

Име  *Връзка* 

Публикувано на 18.06.2021

Заповед № 144/18.06.2021г. за откриване на търг за продажба на земеделски земи и тръжната документация към нея.

Заповед и Документация

Публикувано на 18.06.2021

Заповед № 145/18.06.2021г. за откриване на търг за отдаване под наем на земеделски земи и тръжната документация 

Заповед и Документация

Публикувано на 18.12.2020

Заповед и тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ общинска собственост

Заповед и Документация

Публикувано на 24.11.2020

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед №290/23.11.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост - представляващ помещение, находящо се на Кооперативния пазар в с.Мирково.

Заповед и Документация

Публикувано на 11.09.2020

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед №239/10.09.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, частна общинска собственост и находящото се в него оборудване.

Документация

 

Акт за ОС

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед № 205/ 28.07.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ, общинска собственост, представляващ товарен автомобил, с регистрационен номер: СО7895АХ, вид гориво: дизел, обем на двигателя:1870см., марка: РЕНО, модел: КАНГО, дата на регистрация: 11.11.1998 год.

Документация

 

Образци

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед №186/ 16.07.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, Представляващ приемно помещение, склад и сервизни помещения, находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 48324.200.655 в с. Мирково, с площ 24 кв.м. и находящото се в него оборудване.

Документация

 

Образци

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена заповед №138/21.05.2020 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представлявящ магазин находящ се на първи етаж в сграда с идентификатор 67636.316.31.1, в с. Смолско с площ от 90 кв.м. и находящото се в него оборудване. -публикувано на 21.05.2020 година

Документация

 

Образци

 

АОС и Скица

Община Мирково обявява на всички заинтередовани, че е издадена Заповед №199/12.08.2019г. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 52 бр. поземлени имоти-частна общинска собственост -публикувано на 12.08.2019 година

 изтегли

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 86 / 08.04.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ апартамент на третия етаж в здравната служба с. Мирково, находящ се в УПИ VIII-Здравен дом, кв.55 по плана на с. Мирково, с площ от 45,00 кв.м., заедно с находящото се в него обзавеждане

 изтегли

 изтегли

Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 85 / 08.04.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ 1 (един) бр. павилион, находящ се в УПИ ХІІІ-546-за Кооперативен пазар, кв.42 по плана на с.Мирково, с площ от 9,00 кв.м., заедно с находящото се в него оборудване

 изтегли

 изтегли

ОБЯВЛЕНИЕ Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 05/ 08.01.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 изтегли

 

ОБЯВЛЕНИЕ Община Мирково обявява на всички заинтересовани, че е издадена Заповед № 06/ 08.01.2015 год. на Кмета на Община Мирково, с която се открива процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване  изтегли
Обява за публичен търг с тайно наддаване за продажба на поземлени  имоти – частна общинска собственост (26.11.2014)  изтегли
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.