10/09/2022
Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Община Мирково. Прочети !Още »

22/08/2022
На 26.08.2022 г. /петък/ от 15:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 34-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

25/07/2022
На 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 34-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

06/07/2022
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Мирково за 2021г. Покана ДокументиОще »

06/07/2022
Заповед № РД-148/06.07.2022 г. за отмяна на временна организация и безопасност на движeнието на територията на с. Мирково. Заповед № РД-148/06.07.2022... Още »

29/06/2022
Заповед РД-140/28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП - план за регулация и застрояване на УПИ XVIII-65 /ПИ с идентификатор 48324.200.65/, кв. 74 по плана на с. Мирково, община Мирково, за разделяне на УПИ XVIII-65, кв. 74 и... Още »

29/06/2022
Заповед № РД-138/ 28.06.2022г. на Кмета на Община Мирково за допускане на ПУП-план за регулация с обхват УПИ III-104 /ПИ с идентификатор 06421.1.104/ и УПИ IV-105 / ПИ с идентификатор 06421.1.105/, кв. 18 по плана на мах. Скумца, с. Каменица,... Още »

24/06/2022
На 27.06.2022 г. /понеделник/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация в заседателна зала № 2 на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 33-то редовно заседание на Общински съвет... Още »

10/06/2022
Съобщение за информационно предложение от община Мирково Прочети !Още »

01/06/2022
Обявление № АБУ - 7/ 01.06.2022г. одобрен със Заповед №РД-117/30.05.2022г. на Кмета на Община Мирково ПУП- изменение на план за регулация и застрояване на квартал 79, УПИ І- за спортен стадион от плана на село Мирково, ПИ  с идентификатор 48324.200.1360... Още »

   
   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.