Структура

 

images/2024/01/kmet.jpg

Цветанка Йотина
Кмет на Община Мирково
 

Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община Мирково

Родена на 26 юни 1953 г. в гр. Кюстендил. По образование е икономист. Омъжена, с три деца. От 1983 до 2001 г. работи във фирма „Елаците Мед“ АД като административен секретар на изпълнителния директор. От 2001 г. ръководи свой частен бизнес. От 17 април 1991 г. участва във възстановяването на БСДП и става председател на организацията в Община Мирково. В местното самоуправление работи повече от 25 години. Преди да бъде избрана за Кмет е била общински съветник и председател на ОбС Мирково. През 2007 г. се кандидатира и е избрана за Кмет на Община Мирково. Успешно заема този пост и до днес. Тя е избрана за Кмет на Община Мирково за пети пореден път - мандат 2023 – 2027 г.

 За успешното ръководене на управленския си цикъл получава множество отличия, награди и признания, част от които са:

 -  Приз за Благоустройство – малка община за усвояване на средства по програма за развитие на селските райони – 2015 година;

 -  Отличие в категория:  „Успешно управление – малка община“ – 2015 година;

 -  Носител на Национален приз „Златно евро” – 2016 година;

 -  Кмет на Софийска област за 2017 г.  в категорията „Спорт и младежки дейности“ – 2017 година;

 -  Отличие в категория: „Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и местни администрации“ – 2018 година;

 -  Член на управителния съвет на Индустриален клъстер Средногорие – 2019 год.;

 -  Представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в Управителния съвет на проект „Красива България“ – 2019 година;

 -  Приз от НСОРБ в категорията „Принос за развитие на местното самоуправление“ – 2020 година;

 -  Председател на „Регионално сдружение на общини Средногорие“ – 2020 година;

 -  Кмет на годината в категорията „Инвестиции в Образователната структура“ – 2020 година;

 -  Член на Комисията по актуални въпроси в българската делегация в Конгреса на местните власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г. заместник-представител.

 

Борбеният дух, неспокойната мисъл и нестандартните идеи й помагат повече от 16 години да бъде начело на Община Мирково.

 

images/2015/str/tsveta.jpg

 

инж.Цвета Попова

Родена на 11.12.1973 година в гр. Пирдоп, омъжена с две деца. Завършила ОПГ „Саво Ц. Савов“, след което продължава образованието си в Технически университет – София, дипломира се като магистър – машинен инженер.

На 02.04.2008 год.  започва работа в Община Мирково на длъжност младши експерт „Регионално развитие“, която изпълнява до 04.2012 год. През периода от 04.2012 год. до 08.2012 год. заема длъжност Директор на дирекция „Специализирана администрация“ в Община Мирково, а от 08.2012 год. до настоящия момент е Секретар на общината.

Водеща сентенция: „Човек може толкова, колкото иска.“

инж.Цвета Попова

Секретар на община Мирково

 

images/2023/09/strr.png

 

Цветанка Петкова Йотина – Кмет на Община Мирково

Родена на 26 юни 1953 г. в гр. Кюстендил. По образование е икономист. Омъжена, с три деца. От 1983 до 2001 г. работи във фирма „Елаците Мед“ АД като административен секретар на изпълнителния директор. От 2001 г. ръководи свой частен бизнес. От 17 април 1991 г. участва във възстановяването на БСДП и става председател на организацията в Община Мирково. В местното самоуправление работи повече от 25 години. Преди да бъде избрана за Кмет е била общински съветник и председател на ОбС Мирково. През 2007 г. се кандидатира и е избрана за Кмет на Община Мирково. Успешно заема този пост и до днес. Тя е избрана за Кмет на Община Мирково за пети пореден път - мандат 2023 – 2027 г.

За успешното ръководене на управленския си цикъл получава множество отличия, награди и признания, част от които са:

v  Приз за Благоустройство – малка община за усвояване на средства по програма за развитие на селските райони – 2015 година;

 

v  Отличие в категория:  „Успешно управление – малка община“ – 2015 година;

 

v  Носител на Национален приз „Златно евро” – 2016 година;

 

v  Кмет на Софийска област за 2017 г.  в категорията „Спорт и младежки дейности“ – 2017 година;

 

v  Отличие в категория: „Инициативи за пътна безопасност от държавни институции и местни администрации“ – 2018 година;

 

v  Член на управителния съвет на Индустриален клъстер Средногорие – 2019 год.;

 

v  Представител на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) в Управителния съвет на проект „Красива България“ – 2019 година;

 

v  Приз от НСОРБ в категорията „Принос за развитие на местното самоуправление“ – 2020 година;

 

v  Председател на „Регионално сдружение на общини Средногорие“ – 2020 година;

 

v  Кмет на годината в категорията „Инвестиции в Образователната структура“ – 2020 година;

 

v  Член на Комисията по актуални въпроси в българската делегация в Конгреса на местните власти на Съвета на Европа за мандат 2021-2026 г. заместник-представител.

 

 

Борбеният дух, неспокойната мисъл и нестандартните идеи й помагат повече от 16 години да бъде начело на Община Мирково.

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.