Заповеди 2019-2023

Заповед №239/17.10.2022г. - На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.57, ал.1, т.1 от ЗУТ

Заповед № 146/18.06.2021г. - Места за къпане и плуване на територии на Община Мирково

Заповед № РД-04-180/31.05.2021г. - Определяне пожароопасен сезон в горските територии на Община Мирково

Заповед №80/07.04.2021  - Забрана селскостопански животни

Заповед № 161 на Кмета на Община Мирково за определяне място за къпане и плуване на територията на Община Мирково през сезон 2020 г.

Заповед №129/11.05.2020г. - Определяне пожароопасен сезон в горските територии на Община Мирково

Заповед на Кмета на община Мирково относно търговската дейност на открито на територията на общината

Заповед №113  - Забрана селскостопански животни

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.