Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково, което ще се проведе на 28.06.2024

На 28.06.2024 г. /петък/ от 14:00 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 16, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Мирково (ПОДОСМ) и във връзка с чл. 65, ал. 2 от ПОДОСМ в заседателна зала № 1, в сградата на Общинска администрация Мирково, ще се проведе 10-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали 

пoкана КПК

Протокол КПК

пoкана Устройство на територията

Протокол на Комисия по устройство на територията, благоустрояване, пътна и селищна мрежа

пoкана Селско и горско

Протокол на Комисия по селско и горско стопанство, екология и обществен ред.

пoкана Образование

Протокол на Комисия по образование, култура, здравеопазване, социална политика, спорт, вероизповедание и етика

пoкана КБФ

Протокол на Комисия по бюджет, финанси, икономика и нормативна уредба

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.