Последни новини

Обработка тревни площи срещу кърлежи и бълхи

Обработка тревни площи срещу кърлежи и бълхи на територията на община Мирково

Съобщение Мирково

Съобщение кметства

Покана за редовно заседание на Общински съвет Мирково

На 27.08.2020 г. /четвъртък/ от 16:30 часа, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местно самоуправление и местна ще се проведе 11-то редовно заседание на Общински съвет Мирково

Покана

Материали

Заповед № 218/ 10.08.2020г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП

Заповед № 218/ 10.08.2020г. на Кмета на Община Мирково за изготвяне на ПУП - план за застрояване в ПИ с идентификатор 03842.61.11 по КККР на с. Бенковски.

Прочети !

   
   
© 2014 Община Мирково & Г.К.